Visie Centrumvernieuwing Stadskanaal

De ‘visie winkelcentrum Stadskanaal’ is in samenspraak met meerdere partijen tot stand gekomen en in de raad vastgesteld in juli 2016. Hierin staat hoe we samen met ondernemers, vastgoed eigenaren, aannemer, landschapsarchitect en gemeente werken aan het creëren van een gezellig en sfeervol centrum die toekomstbestendig is. Met kansen voor ondernemerschap , werkgelegenheid en een betere en uitnodigende uitstraling. De belangrijkste pijler in de visie is het verkleinen en moderniseren van het kernwinkelgebied. Door het aanbod van de verschillende winkels die het centrum rijk is dichterbij elkaar te brengen, zorgen we voor een aantrekkelijk centrum waar het winkelend publiek graag en vaak komt.

Hoe gaan we dat doen?

Door de aankoop en indien nodig het slopen van leegstaande winkelpanden wordt het kernwinkelgebied compacter. In 2018 heeft de gemeente een belangrijke aankoop hiervoor gedaan: de panden aan de Navolaan. Door deze panden (in 2020) te slopen creëren we niet alleen een compacter winkelgebied, maar ook een doorkijk van de Oude Markt naar het groene gebied achter het centrum, de Groene Wig.
Daarnaast is het nodig om bestaande winkels te verplaatsen naar het kernwinkelgebied. Om dit te bevorderen heeft de gemeente een stimuleringsregeling opgesteld. Deze regeling is in juni 2020 gesloten.

Profilering en uitstraling

Binnen het kernwinkelgebied streven we naar een aaneengesloten aanbod van winkels, afgewisseld met horeca. De ruimte die vrij komt door het verplaatsen van winkels naar het kernwinkelgebied versterken we door inrichting met meer groen en meer terrassen. De uitstraling van de openbare ruimte sluit hierdoor aan bij het centrum: meer groen, een duidelijke en logische structuur in het centrum en goede aanlooproutes. De ondernemers werken samen aan de profilering van het centrum binnen de pijler Ondernemerschap.

Verkeersplan

Ook de route naar het centrum en het verkeer in het centrum verandert. Het centrum moet goed bereikbaar zijn voor alle weggebruikers. Daarom worden een fietsstraat en verschillende voorrangskruisingen aangelegd in en rond het centrum. Zo is het centrum veilig en goed bereikbaar voor iedereen. Hiervoor is een verkeersplan opgesteld.

Samen van ontwerp naar uitvoering

In alle fasen werkt de gemeente samen met inwoners en ondernemers om te bepalen hoe het nieuwe centrum eruit gaat zien. Tijdens bijeenkomsten ‘tekenen’ we samen, op basis van een aantal voorwaarden, uit hoe we kunnen komen tot een mooi en compact centrum.
Op basis van alle input maakt landschapsarchitect Frans Beune een schetsontwerp, die nogmaals wordt voorgelegd aan alle betrokken. Aannemer Avitec maakt daarna op basis van het definitieve ontwerp een planning. Het eindresultaat ontstaat dus uit de ideeën van iedereen in Stadskanaal.

Een compact, compleet en comfortabel centrum leidt tot meer mensen die gezellig een dagje komen winkelen. Ook nieuwe ondernemingen zullen zich dan sneller in (de buurt van) Stadskanaal vestigen. Daarmee creëren we niet alleen een levendiger Stadskanaal, maar ook meer werkgelegenheid. We kunnen dan écht zeggen: Stadskanaal heeft ’t allemaal!