Fase 5: Doorbraak Oude Markt en Hoofdstraat

Om de verkeersdrukte en het stedelijke groen te verbeteren wordt een doorbraak gemaakt vanaf de Oude Markt naar de Hoofdstraat. Verkeer kan zo makkelijker de Oude Markt verlaten en zal er minder verkeersdrukte rond het Gandhiplein zijn. Het maken van de doorbraak tussen de Oude Markt en de Hoofdstraat staat gepland voor het derde en vierde kwartaal van 2019.

Start werkzaamheden Q3 en Q4 2019

Wanneer

Gereed: begin 2020
2019

Werkzaamheden vinden plaats Q3 en Q4 2019

Voortgang Fase 5

0% gereed

start: jul 2019

gereed: jan 2020

Voor
Na

Zelf op pad met uw camera? Deel dit project via Facebook of Instagram met #centrumvernieuwing

Update

Blijf op de hoogte van nieuws, informatiebijeenkomsten en de planning van de werkzaamheden.

Stuur mij specifieke informatie voor: