Aanpak Oude Markt

De Oude Markt kent een gedateerde inrichting. De Oude Markt is een drukke parkeerplaats en met de inrichting van het nieuwe compactere winkelgebied moet de verkeers- en parkeersituatie opnieuw beoordeeld worden. Bij de Herinrichting van de Oude Markt worden de panden aan de Navolaan gesloopt worden om zo meer gelegenheid voor parkeren en/of groen te creëren en de bereikbaarheid van het centrum te vergroten. Het herinrichten van de Oude Markt en de Navolaan staat gepland voor medio 2019 tot en met het eind 2020.

De start met het ontwerp voor de Europalaan staat gepland voor medio 2019.
Afronding werkzaamheden Oude Markt eind 2020

Wanneer

Start: medio 2019
Medio 2019

Start schetsontwerp  

Najaar 2019

Opstellen voorlopig ontwerp

Eind 2019

Opstellen definitief ontwerp

Begin 2020

Start werkzaamheden

Planning onder voorbehoud

Voortgang fase 3

22% gereed

start: apr 2019

gereed: december 2020

Voor
Na

Zelf op pad met uw camera? Deel dit project via Facebook of Instagram met #centrumvernieuwing

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van nieuws, informatiebijeenkomsten en de planning van de werkzaamheden.

Stuur mij specifieke informatie voor: