Aanpak Oude Markt

De Oude Markt kent een gedateerde inrichting. De Oude Markt is een drukke parkeerplaats en met de inrichting van het nieuwe compactere winkelgebied moet de verkeers- en parkeersituatie opnieuw beoordeeld worden. Bij de Herinrichting van de Oude Markt worden de panden aan de Navolaan gesloopt worden om zo meer gelegenheid voor parkeren en/of groen te creëren en de bereikbaarheid van het centrum te vergroten. Over de planning en data volgt later meer informatie.

Wanneer

Datum volgt

Start schetsontwerp  

Datum volgt

Opstellen voorlopig ontwerp

Datum volgt

Opstellen definitief ontwerp

Datum volgt

Start werkzaamheden

Planning onder voorbehoud

Voortgang fase 3

31% gereed

start:

gereed:

Voor
Na

Zelf op pad met uw camera? Deel dit project via Facebook of Instagram met #centrumvernieuwing

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van nieuws, informatiebijeenkomsten en de planning van de werkzaamheden.

Stuur mij specifieke informatie voor: