Werkzaamheden Kiepkörf - week 2

Week 2: 2 - 6 september 2019

In de afgelopen week zijn door de aannemer de gemetselde bloembakken en bijbehorende funderingen verwijderd. Totaal is er zo'n 100 ton betonpuin verwijderd.

Ondergronds zijn de voorzieningen getroffen om straks de nieuwe bomen te kunnen planten en laten groeien. De bestaande zandgrond is vervangen voor speciale bomengrond.

Verder heeft Avitec nieuwe lijngoten geplaatst, en zijn de natuursteen stroken aangebracht langs de gevels.