Werkgroep Stimulering Detailhandel aan de slag

In juli 2018 is de Werkgroep Stimulering Detailhandel ingesteld door het College van burgemeester en wethouders. Deze werkgroep bestaat uit vertegenwoordigers van de gemeente en onafhankelijk adviseurs.  Zij beoordelen de aanvragen die ondernemers indienen voor de Subsidieregeling Stimulering Detailhandel Centrum Stadskanaal 2018. 

Het kan daarbij gaan om:

  • gevelverbetering van bestaande panden
  • het verplaatsen van winkels naar het compactere kernwinkelgebied
  • het herbestemmen en transformeren van vrijkomende panden

Op de website van de gemeente kunt u bekijken hoe u aanvragen kunt indienen.