Wat vindt u van het ontwerp Oude Markt?

Het schetsontwerp Oude Markt is klaar. Graag horen wij eind november uw mening. Dit kan in verband met de coronamaatregelen niet tijdens een informatiebijeenkomst. Daarom vragen we u online uw mening door te geven. Om het ontwerp te kunnen uitleggen maken we een filmpje waarin landschapsarchitect Frans Beune het ontwerp toelicht. Daarin staat ook hoe u de enquête kunt invullen. Dit filmpje en deze enquête kunt u eind november hier op de website vinden.

Van oud naar nieuw

De Oude Markt is voor Stadskanaal een belangrijk plein. Het is een grote parkeerlocatie die dicht bij de winkels ligt. Langs de gevel van de kanaalpassage ligt een belangrijke looproute voor het winkelend publiek. Deze looproute verbindt de Beneluxlaan via de Oude Markt met de Europalaan en het Europaplein. Vanwege zijn strategische ligging is het belangrijk dat het plein zijn parkeerfunctie blijft behouden. In het ontwerp van de Oude Markt is dan ook ruimte voor 250 auto’s. Nu is dat 218. Verder komt van de Oude Markt naar de Hoofdstraat een nieuwe doorsteek. Deze doorsteek krijgt eenrichtingsverkeer richting Hoofdstraat. Hierlangs liggen ook een twintigtal parkeerplaatsen.

Groen aan achtergevels

De inrichting van het plein is versleten. De bomen staan er heel slecht bij en de bestrating is afgeschreven. Aan drie  kanten  van het plein is de bebouwing onaantrekkelijk:

  • blinde achtergevels van de garageboxen
  • achtergevels met alleen bevoorradingsdeuren van de winkels aan de Europalaan
  • anonieme achtergevel van het winkelcomplex aan de Navolaan

Op dit moment brengt alleen de ingang van de Kanaalpassage wat leven in de brouwerij.
Daarom staan in het ontwerp op de wand van de garageboxen een rij nieuwe leilindes. Hiermee wordt het zicht op de wat minder fraaie galerijen gemaskeerd. Aan de achterkant van de bebouwing aan de Europalaan komen groenrasters met klimop. Hierop kan eventueel ook aantrekkelijke lichtreclame komen.

U ziet ook dat een deel van de bebouwing aan de Navolaan is gesloopt. Het plan is om het resterende deel te verbouwen met een mooie gevel aan de zijde van de Oude Markt.