Wekelijkse update 26 november

Aannemer Avitec begint vanaf eind november met de voorbereiding van de nieuwe voorrangskruising bij het busstation. Dat betekent dat Avitec begint met het dempen van de vijver aan de Navolaan en het ruimte maken voor werkverkeer. De werkzaamheden zelf beginnen pas in 2020.

Avitec maakt ruimte voor het werkverkeer en omleidingen richting de Jumbo en de Bristol door één van de fietsenstallingen weg te halen. Verder gaan de gemeente en Avitec samen kijken naar een omleiding voor de bussen richting het busstation.

De huidige viertonde op de Navolaan, tussen de Continentenlaan en de ingang van het Beneluxplein, gaat verdwijnen. In plaats daarvan komt een nieuwe voorrangskruising. Tijdens de vierde fase van het verkeersplan werkt Avitec aan deze kruising. Verder werkt Avitec aan de aanleg van de fietsstraat tussen de Babbelaer en het busstation. De vierde fase van het verkeersplan begint in 2020.