Volop werkzaamheden rondom centrum Stadskanaal

Als sinds 2018 wordt er in het centrum van alles afgebroken, gerenoveerd & heringericht. Nu zijn we eindelijk bij het mooiste stuk van het proces aangekomen: opbouwen naar het eindresultaat! Er worden weer volop dingen gebouwd en aangeplant. Zo is het betonnen podium verleden tijd, kan de markt straks plaatsvinden op een nieuw bestrate en herbeplante Navolaan, lopen de werkzaamheden aan de Passage gestaag door en wordt het hemelwaterriool aan de Beneluxlaan aangepakt.

Sloop oude plein

Zo is de sloop van het podium op het Europaplein inmiddels klaar. Dit bleek een lastigere klus dan verwacht; er was nogal een hoeveelheid beton verwerkt. Toch is het de vakmannen van Avitec gelukt om de klus te klaren. Nu kan er volop opgebouwd worden en kan de Stadstuin vorm krijgen op deze plaats.

Navolaan

De bestrating rondom het pand Navolaan worden zo snel mogelijk opgepakt. Hierbij wordt rekening gehouden met de zaterdagmarkt, zodat de markt er zo min mogelijk hinder van ondervindt. Daarnaast is men afgelopen week heel druk geweest met het zetten van de banden voor de plantvakken. Deze zijn nu in principe klaar om de beplanting te plaatsen. Ook wordt er inmiddels aan de verlichting gewerkt. De verlichting aan de Navolaan wordt verplaatst, de verlichting op de Oude markt wordt vervangen. Een tijdrovend klusje aangezien er veel lantaarnpalen moeten worden aangesloten, maar voorbijgangers zullen hier vrijwel geen hinder van ondervinden.

Passage

De werkzaamheden aan de passage aan de Europalaan in het winkelcentrum van Stadskanaal zijn goed op gang. Inmiddels is de doorgang breder door de sloop van een van de panden die eraan grensde. De gemeente ontvangt veel vragen of de momenteel gestremde onderdoorgang gedeeltelijk opengesteld kan worden voor bezoekers. Er wordt momenteel zowel aan het plafond als aan de vloer gewerkt, waardoor het onverantwoord is om het gebied open te stellen. Zodra er mogelijkheden zijn om het geheel of een deel van de passage te openen, zal dat gebeuren. Daar is echter nu nog geen sprake van. Volgens planning zullen de werkzaamheden in mei voltooid zijn. Als alles een beetje mee zit, hopen we dat koningsdag de onderdoorgang al weer toegankelijk zal zijn voor de bezoekers van het centrum van Stadskanaal.

Onderdoorgang Oude Markt - Beneluxlaan

De onderdoorgang Oude Markt – Beneluxlaan zal vanaf de week van 28 maart een paar weken gestremd zal zijn in verband met de aanleg van het laatste deel van het hemelwaterriool. Hiermee wordt het hemelwaterriool dat is aangebracht op de Oude Markt aangesloten op het bestaande hemelwaterriool in de Beneluxlaan, zodat het hemelwater via deze route wordt geloosd op het Stadskanaal.