Verkeersplan centrum Stadskanaal - terugblik inloopbijeenkomst

De inloopbijeenkomst die de gemeente Stadskanaal heeft gehouden op dinsdag 18 december jl. over het Verkeersplan centrum Stadskanaal is goed bezocht. De bezoekers waren onder de indruk van de mooie presentatie van de nieuwe rotonde uit het verkeersplan en van de 3D film die gemaakt is van de nieuwe verkeerssituaties in het centrum. Ook waren ze positief over de aanpassingen in het Verkeersplan. De gemeenteraad heeft inmiddels ingestemd met de uitvoering van het plan.

Onderdelen Verkeersplan
Om bezoekers een beter idee te geven hoe de nieuwe rotondes eruit gaan zien was tijdens de bijeenkomst  een rotonde afgebeeld op de vloer van het gemeentehuis. Op deze rotonde hebben fietsers voorrang. Dit sluit aan bij de landelijke richtlijn die zegt dat fietsers op rotondes binnen de bebouwde kom voorrang moeten krijgen. Daarnaast komt er een fietsstraat vanaf het Geert Teisplein tot aan de Oude Markt. En van de Navolaan tot aan het gemeentehuis. Een fietsstraat bestaat uit twee brede stroken van twee meter breed. Daartussen is een rijstrook van 2,50 meter voor auto’s. Deze mogen in één richting gebruik maken van de fietsstraat. Langs de fietsstraat komen ter hoogte van het Stadshart  flitsparkeerplaatsen, zodat inwoners een snelle boodschap kunnen doen of bezoekers van het theater of hotel kunnen afzetten.

Door het aanleggen van voorrangskruispunten bij het politiebureau en het busstation voorkomen we doorgaand verkeer in het centrum. De bezoekers van het centrum moeten een afslag nemen om in het centrum te komen. Het busstation blijft op de huidige locatie en het openbaar vervoer zal gebruik blijven maken van de Plein-Lijn route.  

De planning is dat in het voorjaar van 2019 gestart zal worden met de uitvoering van het Verkeersplan.