Van sloop naar Stadspaviljoen: de achtergrond

 Aan de Navolaan wordt een Stadspaviljoen gerealiseerd. De panden aan de Navolaan 8-13 zijn hiervoor verkocht aan een projectontwikkelaar. Deze plannen lagen er bij de start van Centrumvernieuwing niet. Hoe is deze beslissing tot stand gekomen?

Centrumvisie

In 2018 is vanuit de Centrumvisie het project gestart met de aankoop door de gemeente van de panden aan de Navolaan 8-13. De bedoeling was om later ook het pand van Expert (Navolaan 14) aan te kopen om vervolgens het hele complex te slopen. Uitgangspunt hierbij was het saneren van winkelvloeroppervlak én het verbeteren van het gebied Oude Markt.

Ondernemers aan de Navolaan

Na aankoop van Navolaan 8-13 zijn met de meeste ondernemers passende afspraken gemaakt om tot verhuizing, dan wel passende bedrijfsbeëindiging te komen. Voor een tweetal ondernemers, Snackbar Benelux en Makelaardij Sisters, werd nog geen passende locatie gevonden óf de beoogde locaties vielen af als gevolg van andere vastgoedontwikkelingen.

Om toch een kwalitatieve herontwikkeling van het resterende gebouw en de omgeving te realiseren is gekozen voor de komst van het stadspaviljoen. Als gevolg van deze ontwikkelingen en keuzes is gezocht naar de mogelijkheid om de twee nog aanwezige ondernemers in het pand te huisvesten en een goede inpassing van het Expert pand.

Op de hoogte blijven van de ontwikkelingen aan de Navolaan? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.