Uitslag stemming BIZ positief

Tot 18 december hadden de ondernemers in het centrum van Stadskanaal de mogelijkheid hun stem uit te brengen over de nieuwe Bedrijfsinvesteringszone (BIZ). De oude regeling (Verordening) liep tot eind 2020. De nieuwe BIZ treedt pas in werking als er voldoende draagvlak is onder de betrokken ondernemers. Bij het tellen van de stemmen blijkt dat meer dan 50% van de ondernemers hebben gereageerd. In totaal 76 ondernemers hebben gestemd. Dat is 57 % van het totaal. Van deze stemmen staat twee derde van de ondernemers achter de verlenging van de BIZ. Van de 76 ontvangen stemmen zijn 57 positief. Een positieve uitslag betekent dat de nieuwe BIZ Verordening in werking kan treden.

Wat is BIZ?

Een BIZ is voor een afgebakend gebied. Binnen onze gemeente gaat het om het kernwinkelgebied in het centrum van Stadskanaal. De BIZ bestaat uit een bijdrage door de ondernemers van 475 euro. De gemeente int de BIZ-bijdrage bij de ondernemers en keert deze uit als een subsidie aan de Stichting BIZ. De Stichting BIZ gebruikt de BIZ-bijdrage voor het treffen van voorzieningen en het organiseren van activiteiten ter verbetering van de sfeer en beleving in het centrum, aantrekken van toeristen, veiligheid in het centrum en het professionaliseren van de organisatie. Voorbeelden hiervan zijn: het realiseren van extra sfeer door middel van muziek, attracties en feestverlichting, het organiseren van zomermarkten, een jaarmarkt of andere evenementen. De BIZ is er voor en door ondernemers.
Over de draagvlakmeting

Voorwaarden nieuwe BIZ

Op 23 november 2020 heeft de gemeenteraad de “Verordening Bedrijfsinvesteringszone Centrum Stadskanaal 2021” vastgesteld. Deze Verordening vervangt de Verordening die de huidige BIZ regelt. De nieuwe Verordening treedt pas in werking als er voldoende draagvlak is. De uitkomst van de meting moet voldoen aan de volgende voorwaarden. Minimaal 50% van de ondernemers reageert door middel van het stemformulier én van de ondernemers die reageren, is minimaal twee derde vóór de invoering van de BIZ. Mocht blijken dat er onvoldoende draagvlak is, dan treedt de verordening niet in werking.