Resultaten enquête ontwerp Oude Markt

De stemmen zijn geteld! In totaal is de online enquête zo'n 350 keer ingevuld. De enquête stond online van half november tot en met maandag 7 december. Heeft u de enquête ook ingevuld? Hartelijk dank voor uw reactie!

Uw suggesties

Uit de enquête komt naar voren dat ruim 75 procent van u het ontwerp mooi vindt. Voor het groen, de speelvoorzieningen, parkeerplekken, verlichting en andere zaken heeft u daarnaast nog allerlei suggesties gegeven. In het definitieve ontwerp houden we met een aantal van uw suggesties rekening. Een aantal onderwerpen die genoemd worden zijn:

  •      Diversiteit van de beplanting in de borders
  •      Voorzieningen om fietsen te stallen
  •      Het afschermen van speeltoestellen zodat kinderen er veilig spelen
  •      Oplaadmogelijkheden voor elektrische auto’s
  •      Terrasruimte voor Limburgia
  •      Aanzicht van de achtergevels
  •      Het plaatsen van bankjes en afvalbakken


Hoe gaat het nu verder?

Het ontwerp inclusief alle wijzigingen worden voorgelegd aan het college van burgemeester en wethouders. Zij bepalen of het ontwerp definitief wordt. Naar verachting is dit in januari of februari komend jaar. In februari of maart wordt dan begonnen met de werkzaamheden op de Oude Markt. Houdt onze website in de gaten voor alle informatie over de voortgang.