Transformatie viertonde start 26 augustus

Samen maken we werk van het centrum!
Vanaf maandag 26 augustus start aannemer Avitec met de werkzaamheden bij de Navolaan/Continentenlaan. Op de plek van de huidige viertonde bij het politiebureau komt een voorrangskruising. Doorgaand verkeer kan via de Continentenlaan rijden. De fietsers kunnen hier rechtdoor om de nieuwe fietsstraat op te rijden. Om de parkeerplaatsen op het Geert Teisplein bereikbaar te houden maken we een tijdelijke nieuwe ingang. Het Lilienthalplein krijgt een nieuwe definitieve aansluiting op de Hemendwarsweg. De werkzaamheden aan het voorrangsplein zijn eind september gereed.

Wat betekent dit voor u?
Om de werkzaamheden goed en veilig uit te kunnen voeren zijn een aantal straten volledig gestremd voor alle verkeer. U kunt ook zelf gedetailleerde informatie over de omleidingsroute en afzettingen opzoeken. De aanliggende panden blijven het grootste deel van de uitvoering bereikbaar. Voor alle verkeer staan er tijdens de werkzaamheden omleidingsborden. U wordt omgeleid via de Atlantislaan. 

Aanpak Verkeersplan
Fase 1 en 2 zijn afgerond. Op de plek van de viertondes bij de Aziëlaan en Europalaan zijn nu rotondes, waar fietsers voorrang hebben. Voor de verkeersveiligheid staan er de eerste weken bij deze nieuwe rotondes grote tekstborden met: Fietsers voorrang! Het verkeersplan pakken we aan in vier fasen om het centrum zo goed mogelijk bereikbaar te houden. De werkzaamheden van fase 4 starten in het eerste kwartaal van 2020. Daar maakt Avitec bij het busstation aan de Navolaan-Continentenlaan een voorrangskruising.