Start uitvoering Verkeersplan centrum

Zodra alle vergunningen rond zijn, start begin mei 2019 de uitvoering van het Verkeersplan centrum. Het streven is om het centrum tijdens de uitvoering goed bereikbaar te houden. Daarom zal de uitvoering in vier fasen plaatsvinden. Ruim voor elke fase komt informatie over omleidingsroutes voor zowel het winkelend publiek, de bewoners als ook voor de leveranciers van de daar gevestigde winkels.

Fietsers voorrang
Fase 1 start begin mei bij de Esperantolaan en Aziëlaan. Voor het stimuleren van het fietsgebruik krijgen de fietsers op deze nieuwe rotonde in het centrum voorrang. Dit sluit aan bij de landelijke richtlijn die zegt dat fietsers op rotondes binnen de bebouwde kom voorrang moeten krijgen.

Waar zijn de andere drie fasen?

  • Fase 2: De viertonde aan de Europalaan met de Continentenlaan. Hier komt ook een rotonde waar fietsers voorrang hebben.
  • Fase 3: De viertonde bij het politiebureau aan de Navolaan met de Continentenlaan. Hier komt een voorrangskruising waar het doorgaande verkeer via de Continentenlaan rijdt. De fietsers kunnen hier rechtdoor om de nieuwe fietsstraat op te rijden.
  • Fase 4: De kruising bij het busstation aan de Navolaan met de Continentenlaan. Hier komt een voorrangskruising waar het doorgaande verkeer via de Continentenlaan rijdt. De fietsers kunnen hier rechtdoor om de nieuwe fietsstraat op te rijden.

Bekijk het filmpje om een idee te krijgen van de verkeeraanpassingen in het centrum van Stadskanaal.