Stand van zaken Verkeersplan

De werkzaamheden aan de fietsstraat en de viertonde Navolaan/Continentenlaan zijn in volle gang. Deze werkzaamheden horen bij de vierde en laatste fase van het Verkeersplan. Hoe staat het ervoor met fase 4?

Fietsstraat

De aanleg van het tweede deel van de fietsstraat is inmiddels bijna afgerond. Voor maart is de fietsstraat klaar. In februari heeft aannemer Avitec voorbereidingen getroffen voor het asfalteren van de straat. Ten eerste zijn de lijngoten aangelegd, die water goed laten weglopen. Ook zijn de groenbakken aangepast zodat er ruimte is voor de nieuwe straat. Ten slotte is de bestrating rondom de fietsstraat aangebracht. Op 28 februari komt het laatste asfalt op de straat. Daarna is de fietsstraat door het centrum helemaal open voor gebruik.

Meer informatie over de regels van de fietsstraat kunt u hier vinden.

Viertonde Navolaan/Continentenlaan

De viertonde op de Navolaan/Continentenlaan veranderen we in een voorrangskruising, waar fietsers voorrang krijgen. Deze kruising moet het verkeer veiliger en makkelijker het centrum in en uit leiden.

Voordat Avitec bezig kan met het verbouwen van de viertonde, moet eerst het leidingsnetwerk aangepast worden. Daar is in februari aandacht aan besteed. In maart kan Avitec verder met het aanpassen van de kruising.

Omdat we zoveel mogelijk willen doen zonder het verkeer te stremmen, is Avitec begonnen met de aanleg van de fiets- en voetpaden rondom de kruising. Zo is de parallelweg naast de Navolaan inmiddels veranderd in een fiets- en voetpad.

Omleidingen en planning

In de week van 24 februari wil Avitec de werkzaamheden aan de fietsstraat afronden. Tijdens de laatste werkzaamheden aan de fietsstraat is er geen ruimte voor tweerichtingsverkeer naar en van de Oude Markt. Daarom mag u naar de Oude Markt rijden zoals u gewend bent, over de rijplaten en langs de expert. Weg van de Oude Markt moet u echter de parkeerplaats oversteken. U rijdt dan uit over de fietsstraat bij de Babbelaer. Dit kunt u ook op de afbeelding zien. Deze omleiding zal tussen 24 en 28 februari plaatsvinden.

Pas daarna beginnen ze met de aanpak van de viertonde om het centrum bereikbaar te houden. De werkzaamheden bij de viertonde gaan in de eerste week van maart van start. Dan gaan ook de omleidingen in.