Schetsontwerp Aanpak Europaplein

Maandag 12 november 2018 is een inloopbijeenkomst gehouden, waar het schetsontwerp Aanpak Europaplein is gepresenteerd. Tijdens deze bijeenkomst konden de genodigden hun mening geven op een reactieformulier over de drie onderdelen van het schetsontwerp:

  •        Kiepkörf
  •        Eurostate
  •        Europaplein

Alle reacties zijn verwerkt tot een adviesrapportage. Hieruit blijkt dat over de eerste twee onderdelen, de Kiepkörf en Eurostate de reacties overwegend positief zijn. Hier moeten we alleen nog de puntjes op de spreekwoordelijke i gaan zetten. Dit gaan we doen samen met de VVE's omwonenden en (vastgoed)ondernemers van de Kiepkörf en de Eurostate. Zij ontvangen een uitnodiging om begin februari 2019 samen te komen tot het laten maken van een definitief ontwerp.

De meningen over het onderdeel Europaplein lopen uiteen. Daarom is besloten om dit gedeelte van het ontwerp opnieuw samen met de omwonenden en (vastgoed)ondernemers van het Europaplein samen onder de loep te nemen.  Zij ontvangen een uitnodiging om begin februari 2019 samen met ons na te denken over  een alternatief schetsontwerp voor het Europaplein.