Samen werken aan de Oude Markt

Dinsdagavond 11 februari waren inwoners, ondernemers, marktkooplieden en alle andere belangstellenden welkom om mee te denken over het ontwerp van de Oude Markt. De Oude Markt, het parkeerplein voor de Kanaalpassage, is het laatste plein wat we nog gaan vernieuwen tijdens de centrumvernieuwing. Samen maken we werk van het centrum, dus iedereen was uitgenodigd om hun ideeën en meningen te delen.

Moodboards

De avond werd geopend door projectleider Henk Ensing. Hij gaf samen met landschapsarchitect Frans Beune uitleg over de loop van de avond. De aanwezigen werd gevraagd om in groepen te werken aan een “moodboard”, waarop de contouren en gebouwen op de Oude Markt waren afgebeeld. Verder waren de aanwezigen vrij om invulling te geven aan het bord met sfeerbeelden van onder andere bomen, parkeerplekken, lantaarnpalen en speeltoestellen.

Randvoorwaarden

De aanwezigen waren vrij om hun ideeën te delen, op een aantal randvoorwaarden. Zo moet er genoeg parkeerruimte blijven, ook voor mindervaliden. Ook moet er ruimte komen voor het opladen van elektrische auto’s, en moet de Oude Markt toegankelijk blijven voor hulpverleners. Ook moet er meer groen komen op de Europalaan, net als in de rest van het centrum.

Ideeën

De aanwezigen gingen enthousiast aan de slag met de opdracht. Zij hebben zichzelf afgevraagd, ‘hoe maken we de Oude Markt aantrekkelijker en sfeervoller?’, en kwamen met een aantal creatieve ideeën. Bijvoorbeeld de bekleding van de garages aan de zijkanten van de Oude Markt met groen, of zonnepanelen boven de laadpalen van elektrische auto’s. Bijna alle groepen waren het met elkaar eens dat de rijglijn, de looproute tussen de Beneluxlaan en de Europalaan, meer aandacht moest krijgen. Langs de rijglijn moet meer groen, meer zitmogelijkheid en misschien zelfs speeltoestellen voor kinderen komen.

Vervolg

Landschapsarchitect Frans Beune was aanwezig om te luisteren naar de ideeën van de aanwezigen. Aan hem is de moeilijke taak om de ideeën samen te voegen tot één ontwerp. Dat ontwerp is niet zomaar het definitieve ontwerp. Op een volgende bijeenkomst presenteren we het conceptontwerp en nodigen we iedereen uit om hun mening te geven. Na akkoord van het college kan onze aannemer Avitec na de zomer aan de slag met de Oude Markt.