Informeel bezoek van gedeputeerde Tjeerd van Dekken

Maandag 15 juli is gedeputeerde Tjeerd van Dekken van de provincie op bezoek geweest in het centrum van Stadskanaal. Hij is nieuw bij de provincie en heeft onder andere ‘leefbaarheid en krimp’ in zijn portefeuille.

Hij heeft in de zomer drie dagen uitgetrokken om projecten te bekijken waar de provincie geld subsidieert. Bij het Infopunt aan het Raadhuisplein is hij welkom geheten door wethouder Goedhart Borgesius, Klaas Jan Havinga van de centrumwinkeliers en een aantal collega’s van de gemeente. Hij luisterde aandachtig naar de plannen binnen Centrumvernieuwing. 

Vervolgens is een route door het centrum gelopen waarbij projectleider Henk Ensing heeft aangegeven wat er al is gedaan en wat de bedoeling nog is. Ook is gesproken over het belang van het creëren van een compact kernwinkelgebied. Dit zorgt voor een economisch sterker en aantrekkelijk centrumgebied. ”De nieuwe  inrichting van het centrum is heel logisch,” aldus  van Dekken.