Moodboard: maak je eigen schetsontwerp

Dinsdagavond 5 en 12 februari zijn er informatiebijeenkomsten geweest in het Infopunt over het schetsontwerp Aanpak Europaplein. Op 5 februari zijn de onderdelen Kiepkörf en Eurostate besproken en op 12 februari het Europaplein zelf.

Deze bijeenkomsten zijn gehouden om met ondernemers en omwonenden te kijken in hoeverre we het schetsontwerp dat op 12 november jl. is gepresenteerd kunnen aanpassen, zodat het aansluit bij hun wensen en ideeën.

Kiepkörf en Eurostate
De reacties op de Kiepkorf en Eurostate waren in grote lijnen positief. Daarom hebben we dinsdag 5 februari samen met de ondernemers en omwonenden van de Kiepkörf en de Eurostate gekeken naar hun suggesties voor aanpassingen op het schetsontwerp. Ze kregen in groepen het schetsontwerp van het betreffende onderdeel. Hierop hebben ze met stickers, pennen en stiften hun wensen aangegeven.

Europaplein
De meningen over het schetsontwerp van het Europaplein naar aanleiding van de informatiebijeenkomst 12 november jl. liepen
uiteen. Daarom is besloten om dit gedeelte van het ontwerp opnieuw met de ondernemers en omwonenden onder de loep te nemen. De opdracht aan de groepen van 4 à 5 personen was om een moodboard te maken. Wat moet de sfeer zijn op het Europaplein? Uitgerust met een foamboard, lijmstift, schaar, pennen en stiften aan de slag te gaan om zelf een alternatief schetsontwerp te maken. Er waren wel een aantal spelregels waar de groepen zich aan moesten houden:

  • Geen verkeersplein – wel flits parkeren
  • Bomen
  • Memory Movement (MEMO), interactief spel die vraagt om beweging en denkkracht
  • Ruimte voor fietskluizen
  • Integratie fietsstraat

De opbrengst van beide avonden waren schetsontwerpen met allerlei ideeën en suggesties, waarin duidelijk is geworden wat de wensen van de ondernemers en omwonenden zijn voor de Aanpak Europaplein. De architect gaat hiermee aan de slag. Voor de Kiepkörf en Eurostate zal hij een nieuw schetsontwerp maken die wij in de eerste helft van maart gaan presenteren. Voor het Europaplein zal in de tweede helft van maart een nieuw schetsontwerp gepresenteerd worden.

Alle deelnemers: hartelijk dank voor jullie inbreng!