Samen werken aan het ontwerp voor de Europalaan

Tijdens twee heel geanimeerde bijeenkomsten hebben zo’n 70 bewoners, marktkooplui en winkeliers zich vorige week gebogen over de vraag: hoe pakken we de Europalaan aan? Zij waren uitgedaagd door de gemeente om hun ideeën en wensen aan te dragen voor het ontwerp van deze winkelstraat in het centrum van Stadskanaal. In het kader van Centrumvernieuwing gaat volgend voorjaar de Europalaan op de schop.

Op zogenaamde moodboards konden de aanwezigen in de patio van het gemeentehuis naar eigen inzicht aangeven hoe de Europalaan er straks uit zou moeten zien. Met een paar vaste uitgangspunten, zoals ruimte voor de markt, bevoorrading van winkels en terrassen, kon iedereen zijn of haar wensen kenbaar maken. Dit leverde veel gesprekken en discussies op aan de tafels, over wat niet kan en wel kan en hoe dan. Men was druk in de weer met sfeerbeelden van bomen, bankjes, bestrating en andere elementen die straks het straatbeeld gaan bepalen. 

Ideeën genoeg
Ideeën zijn er in overvloed. Zoals een doordacht concept: trek het karakter van de Hoofdstraat door in de Europalaan door alle groen en bankjes te concentreren in het midden van de straat, in een mooie rechte lijn alsof je het kanaal weerspiegelt in de Europalaan. Dat sluit bovendien aan bij een wens van ondernemers: richt de straat zó in dat het publiek bijna als vanzelf langs de etalages loopt. En zorg er uiteraard voor dat de bestrating goed toegankelijk is voor mensen met een rollator of rolstoel. Soms spreken de ideeën elkaar tegen: de een wil graag veel bomen, de ander zo min mogelijk vanwege overlast door duiven en de derde vreest dat de bomen de doorgang belemmeren. Maar voor dit laatste was ook al een oplossing verzonnen. Groene bruggen, over de straat heen: sfeervol, schaduwrijk en toch volop ruimte voor de markt. 

Schetsontwerp verder uitgewerkt en gepresenteerd
Landschapsarchitect Frans Beune heeft er nog een hele kluif aan om alle ideeën te verwerken. Met de moodboards die ondernemers, marktkooplieden, omwonenden en inwoners hebben gemaakt, werkt hij de komende tijd het schetsontwerp uit. Dat wordt gepresenteerd en toegelicht op een volgende bijeenkomst, waar iedereen de gelegenheid krijgt zijn of haar mening hierover te geven. Met die inbreng werkt Frans Beune het definitief ontwerp uit, wat in het voorjaar van volgend jaar gerealiseerd zal gaan worden.