Luifels in het centrum

Om de uitstraling van het centrum voor winkelend publiek te versterken is het verbeteren van de overkappingen en luifels in het centrum nodig. Dit is gebleken uit een inventarisatie van de openbare ruimte. In juni is deze situatie met winkeliers en vastgoedondernemers besproken. Samen is geconstateerd dat naast het onderhoud van de centrumvloer en de gevels, ook de overkappingen en luifelconstructies de nodige aandacht vragen. Daarnaast heeft de gemeente een regeling in het leven geroepen om verbetering aan de gevels te stimuleren.

In het budget voor de Centrumvernieuwing is voor aanpassing van luifels echter geen geld gereserveerd. De gemeente en vastgoedpartijen onderzoeken gezamenlijk of ze financiële middelen kunnen vinden om het aanpakken van de luifels te financieren.       

Op basis van wensen van de vastgoedeigenaren heeft de architect inmiddels een variant uitgewerkt en zijn de kosten op een rij gezet. Binnenkort zullen de eigenaren samen met de gemeente bepalen of er voldoende draagvlak is om de geschetste variant uit te voeren