Kiepkörf - vervolg

De bouwvakvakantie is achter de rug. Tijd om weer aan de slag te gaan met de Kiepkörf. Voor de zomer is door Avitec al een begin gemaakt met de aanpak van dit pleintje. De aanlooproute vanaf het Menistenplein is al voorzien van natuurstenen bestrating in combinatie met hergebruikte rode stenen. Ook is de voorbereiding voor de rest van de Kiepkörf gedaan. Na de bouwvakvakantie wordt gestart met de herinrichting van de Kiepkörf.

Wat gaan we nu doen?
We gaan de muurtjes op het plein slopen en de kabels in de grond verleggen. Rond de gevels brengt de aannemer dezelfde natuursteen aan als ook liggen aan de onderdoorgang naar het Menistenplein. Verder krijgt het plein een vlakke vloer met mogelijkheden voor een terras. Om schaduw op het terras te creëren worden dak-platanen aangebracht. Voor de kleintjes worden twee kunstwerken geplaatst waarop ze kunnen spelen. De werkzaamheden zijn naar verwachting half oktober afgerond.