Interview Saskia Zwiers – Fietsmakelaar provincie Groningen

“Verkeerskundig is de nieuwe verkeerssituatie in het centrumplan heel mooi uitgedacht”

Saskia Zwiers is fietsmakelaar bij de provincie Groningen. De provincie heeft in haar beleidsplannen voor Groningen een fietsstrategie bedacht, waarbij comfortabel en veilig fietsen centraal staat. En waar aandacht is voor een goed fietsnetwerk, zodat deze verkeersdeelnemers gemakkelijk alles binnen de provincie met de fiets kunnen bereiken. Ook de verbinding van fietspaden met bus- en treinstations hoort hierbij. Tijd voor Stadskanaal om eens met haar te praten over de Aanpak Verkeersplan in het centrum van Stadskanaal. 

Wat doe je precies als fietsmakelaar?
“Fietsmakelaar is een nieuwe rol binnen de provincie. Gemeenten hebben aangegeven dat ze graag mee willen werken aan de ambitie van de provincie om een fietsvriendelijke provincie te zijn en het fietsen te stimuleren. Ze vragen hierbij wel hulp. Ik bied deze hulp, door gemeenten te adviseren en mee te denken over het stimuleren van fietsgebruik. Fietsen is namelijk heel duurzaam: het is goed om te bewegen en buiten te zijn. Je hebt geen last van files en door de auto thuis te laten werk je mee aan een beter milieu.

Is Stadskanaal uniek in de voorrangssituaties in het nieuwe centrum?
“Ja, voor de provincie Groningen zijn ze redelijk uniek! Na de gemeente Groningen is Stadskanaal de tweede gemeente die in het nieuwe centrum de fietsers voorrang geeft.. Landelijk gezien is het niet uniek, omdat de overige provincies (m.u.v. Drenthe, Groningen en Friesland) al zo’n 20 jaar de fietsers in het centrum voorrang geven. Dit is ook volgens de landelijke richtlijnen van CROW. De ervaring in de andere provincies leert dat het goed loopt en er nauwelijks klachten over zijn.”

Fietsers in de voorrang. Waarom werkt dit goed?
“Als je fietsen wilt stimuleren, dan is het belangrijk om – zeker in het centrum -  de fietsers voorrang te geven. Voor fietsers is een groot obstakel weg als ze bij voorrangskruisingen en rotondes lekker kunnen doorfietsen. Ze zijn sneller van a naar b. Bovendien betekent het tijdwinst ten opzichte van de automobilist. Die moet wachten bij de kruisingen en ook nog een parkeerplek zoeken voordat hij of zij het centrum in kan.”

Wat zijn de ervaringen met de ‘fietsstraat’?
“De ervaringen zijn heel goed. Het blijkt dat automobilisten zich vanzelf aanpassen bij de fietsers. Dit heeft te maken met het feit dat een fietsstraat de uitstraling van een fietspad heeft. De automobilist realiseert zich hierdoor heel goed dat hij of zij te gast is op deze fietsstraat. Bovendien is er voor fietsers lekker veel ruimte ten opzichte van een gewoon fietspad.”

Wat is volgens jou de grootste uitdaging bij de nieuwe verkeerssituatie?
“Dat is denk ik toch het wennen aan de nieuwe verkeerssituatie. Je krijgt voorrang als fietser en bent als auto slechts op bezoek bij de fietsers. Verkeerskundig is het heel mooi uitgedacht, waardoor het voor de verkeersdeelnemers direct duidelijk is wie er voorrang heeft en wat de doorgaande route is. Dus ik heb er vertrouwen in dat het gauw went en bevalt.”
 

Wil je verder nog iets meegeven aan onze inwoners?
“Ga het ervaren! En daarmee bedoel ik: ga op je fiets, scootmobiel of e-bike naar het centrum en ervaar hoe het is om met je fiets makkelijk het centrum in te komen. En maak bij de Eurostate gebruik van de fietskluizen voor je fiets. Ze hebben ook oplaadpunten voor je elektrische fiets. Je ziet meer onderweg, je beweegt, je bent lekker buiten en je helpt mee aan een beter milieu!”