Inloopbijeenkomst Verkeersplan centrum Stadskanaal

Om de nieuwe verkeersroute van het centrum Stadskanaal te laten zien en de plannen te verduidelijken organiseert de gemeente Stadskanaal een inloopbijeenkomst voor alle geïnteresseerden op dinsdag 18 december aanstaande. U bent van harte welkom!

  • Wanneer:                Dinsdag 18 december 2018
  • Waar:                      Gemeentehuis, Raadhuisplein
  • Tijd:                         Van 16.00 – 19.30 uur

Veilig en bereikbaar centrum

Om de bereikbaarheid van het centrum te verbeteren maken we van de huidige Plein-Lijn route een route voor het doorgaande verkeer. Om het doorgaande verkeer te stimuleren de doorgaande route te volgen gaan we de viertondes bij het busstation en het politiebureau omvormen tot voorrangskruispunten.  Wethouder Goziena Brongers: “Met de uitvoering van dit plan kunnen we ervoor zorgen dat het centrum op een veilige manier beter bereikbaar is voor automobilisten, fietsers en voetgangers.”

Stimuleren fietsgebruik

Voor het stimuleren van het fietsgebruik krijgen de fietsers op de nieuwe rotondes en kruisingen in het centrum voorrang. Bovendien komt er een fietsstraat vanaf het  Geert Teisplein tot aan de Oude Markt en van de Navolaan tot aan het gemeentehuis. Een fietsstraat bestaat uit twee brede stroken van twee meter breed. Daartussen is een rijstrook van 2,50 meter voor auto’s. Deze mogen in één richting gebruik maken van de fietsstraat.  Langs de fietsstraat komen ter hoogte van het Stadshart flitsparkeerplaatsen, zodat inwoners een snelle boodschap kunnen doen of bezoekers van het theater of hotel kunnen afzetten.

Wilt u meer weten?

Dan zien we u graag dinsdag 18 december!