Hoe gaat het met de verbindingsweg?

De eerste weken van de werkzaamheden aan de verbindingsweg tussen de Oude Markt en de Hoofdstraat zitten er inmiddels op. Er is al heel wat gebeurd. De grond is opgevuld en ook de rioleringswerkzaamheden zijn inmiddels afgerond.


De komende weken wordt de locatie verder gereed gemaakt voor de rijbaan. Avitec legt een fundering plaatst kolken voor de afvoer van regenwater. Zodra deze eenmaal liggen, kan het straatwerk beginnen.