Hoe gaat de Europalaan eruit zien?

Het ontwerp van de Europalaan is af. Landschapsarchitect Frans Beune heeft de wensen van ondernemers, bewoners, en andere betrokkenen samengevoegd in één ontwerp. Tijdens de presentatie van het ontwerp op 28 januari heeft Beune laten zien hoe die wensen samenkomen: met het behoud van de bomen die het plein nu al sieren, genoeg zitruimte in de schaduw én in de zon, en een rij bomen dwars over het plein.

Proces

Tijdens twee ontwerpbijeenkomsten begin oktober, één voor ondernemers en één voor inwoners en omwonenden, hebben aanwezigen hun wensen geuit. Het ontwerp moest alleen wel voldoen aan een aantal randvoorwaarden. Er moest bijvoorbeeld ruimte zijn voor de markt, meer groen komen en meer sfeer komen. Met de opbrengst van deze bijeenkomsten is Frans Beune aan de slag gegaan met het ontwerp.

Ontwerp

Op de nieuwe Europalaan komt een rij bomen, waar op zaterdag aan weerszijden de markt komt te staan. Het is een hoge rij, waar je met gemak onderdoor kan lopen. Onder de bomen komen zitbanken en fietsparkeerplaatsen. De karakteristieke bomen blijven staan, maar de boompodia er omheen worden kleiner. Verder blijft er genoeg ruimte over voor terrassen en winkelend publiek.

Omdat de marktkooplieden moeten kunnen manoeuvreren met karren, aanhangers en vrachtwagens, is de ruimte buiten de rij bomen helemaal obstakelvrij gehouden. Fietsparkeren, banken, verlichting en aansluitpunten voor marktstroom worden daarom onder de bomenrij geplaatst.

Het bestratingsmateriaal is voor 80 procent hergebruikt, en voor 20 procent vermengd met een ander, donkerder materiaal. Hierdoor krijgt de Europalaan een rustieke uitstraling. De bestrating wordt allemaal op hetzelfde niveau aangelegd, zodat het plein toegankelijk is met kinderwagens en rollators.

Bijeenkomst

We maken samen werk van het centrum. Dat betekent dat we niet beginnen met het vernieuwen van de Europalaan tot alle betrokkenen akkoord zijn. Op dinsdagavond 28 januari hebben we daarom het ontwerp gepresenteerd aan alle betrokkenen. De avond werd druk bezocht, zowel door ondernemers als bewoners en omwonenden. Na de uitleg konden zij vragen stellen, en hun mening uiten via een enquête.

Werkzaamheden

De werkzaamheden zijn begonnen in juni, en zijn naar verwachting in het najaar afgerond. Er wordt gewerkt in drie fases, om het centrum bereikbaar te houden tijdens de werkzaamheden.