Deel één van de fietsstraat is af!

Het eerste deel van de nieuwe fietsstraat is afgerond. Het eenrichtingsverkeer vanaf de nieuwe voorrangskruising bij het Geert Teisplein in het centrum is inmiddels geopend voor alle verkeer. Begin 2020 begint aannemer Avitec met de realisatie van de fietsstraat en het eenrichtingsverkeer vanaf het busstation tot  aan de Europalaan. De parkeerplaatsen aan het generaal Maczekplein zijn nu vanaf de Europalaan ook weer bereikbaar.

Eenrichtingsverkeer voor auto’s

De nieuw aangelegde fietsstraat bestaat uit twee fietspaden in beide richtingen met in het midden een strook waar auto’s te gast zijn en in één richting mogen rijden. De rijrichting voor automobilisten is vanaf de voorrangskruising bij het Geert Teisplein tot aan de Europalaan. Hier kunnen de auto’s linksaf hun weg vervolgen richting de nieuwe rotonde bij de bibliotheek.

Flitsparkeerplaatsen

Langs de nieuwe fietsstraat kunnen auto’s parkeren op flitsparkeerplaatsen. Op flitsparkeerplaatsen mogen auto’s maximaal een half uur blijven staan. Zo kunnen automobilisten een korte boodschap doen, of iemand afzetten.

Planning 2020

Begin 2020 begint aannemer Avitec met de aanleg van het tweede deel van de fietsstraat, tussen het busstation en de Europalaan. Op dit deel van de fietsstraat zijn auto’s ook te gast en mogen ze in één richting rijden. Dit is vanaf het busstation richting de Europalaan. Hier rijden de auto’s naar rechts waar ze de weg vervolgen naar de nieuwe rotonde bij de bibliotheek. Volgens de planning is het tweede deel van de fietsstraat in het voorjaar van 2020 afgerond.