Einde huurovereenkomst Infopunt

Aan het Raadhuisplein staat het Infopunt dat nu sinds enkele jaren de centrale plek is voor het project Centrumvernieuwing. Het huurcontract is met ingang van maandag 6 september beëindigd. De verhuurder heeft een nieuwe huurder voor deze ruimte.

Inloopuren vervallen

In het Infopunt zijn gedurende het project al verschillende informatieavonden, brainstormsessies en andere activiteiten georganiseerd. Ook kon u als inwoner of ondernemer binnenlopen met vragen. Helaas komt door de beëindiging van het huurcontract het inloop uur op woensdag van 15.00 tot 16.00 uur vanaf maandag 6 september te vervallen.

Uiteraard kunt u altijd u vragen stellen. Hiervoor kunt u bellen met Bouke de Jong via telefoonnummer: 0599 - 631 649. U geeft aan wat uw vraag is en afhankelijk hiervan plant hij een afspraak in met u.