Doel gehaald! Minder winkeloppervlak in centrum

In de voortgangsrapportage van het project Centrumvernieuwing gericht aan de provincie toont de gemeente de vorderingen binnen het project. Eén van de doelstellingen was om het winkeloppervlak met 3.000 m2 te verminderen. Deze doelstelling is ruim gehaald, tot nu toe is er ongeveer 6.100 m3 uit het centrum onttrokken. Dit getal loopt naar verwachting nog verder op omdat de werkzaamheden nog niet zijn afgerond. Deze doelstelling is bovendien gerealiseerd zonder afwijkingen in de begroting.

Vertraging bouwmaterialen

De werkzaamheden lopen nu nog volgens planning, maar de verwachting is dat dit niet zo blijft. Dit komt omdat we niet alle bouwmaterialen tijdig krijgen aangeleverd. Het gaat om materialen die nodig zijn voor de verbouwing van panden en de inrichting van openbaar gebied. Daarom is er uitstel bij de provincie aangevraagd. De verwachting is dat het project niet op 1 januari 2022, maar op 1 juli 2022 is afgerond.