Definitief ontwerp Oude Markt

Het college is akkoord met het definitieve ontwerp voor de Oude Markt. De aanpak van deze markt in het centrum van Stadskanaal kan binnenkort van start. In het najaar van 2021 is dit plein dan getransformeerd naar een aantrekkelijk parkeerterrein met een klimaatvriendelijk, groene en sfeervolle uitstraling. 

Over het ontwerp

Vorig jaar dacht u mee over het ontwerp. Op basis van deze input is een schets gemaakt, waarna iedereen de mogelijkheid had om via een online enquête een mening over deze schets te geven. De resultaten waren erg positief! Bij de analyse van de resultaten is gekeken naar verschillende onderdelen zoals: parkeren, groen en speelruimte. Op basis van deze input is het definitieve ontwerp op detailniveau aangepast en begroot. Het college van burgemeester en wethouders heeft het ontwerp inmiddels definitief gemaakt.

De werkzaamheden aan de Oude Markt starten naar verwachting eind maart. De bedoeling is in het najaar de Oude Markt klaar te hebben.