Wekelijkse update 27 januari

De voorbereidingen voor de omleidingen zijn begonnen. Tijdens de werkzaamheden aan de viertonde blijven alle winkels bereikbaar. Daarvoor legt Avitec nu betonplaten, om een tijdelijke weg naar de parkeerplaatsen bij de Jumbo te maken.

Ondertussen wordt er gewerkt aan het leidingnetwerk. Door deze werkzaamheden is de Navolaan op 30 en 31 januari gestremd.

Ten slotte is Avitec bezig met de fietsstraat. Het tweede deel van deze straat, speciaal voor fietsers, begint steeds meer vorm te krijgen. De lijngoten leggen we deze week aan. De komende weken gaat Avitec de klinkers aanbrengen en de straat helemaal afmaken.