De resultaten van de stimuleringsregeling

De stimuleringsregeling, onder andere bedoeld om nieuwe ondernemers aan te trekken en bestaande ondernemingen te verplaatsen naar het kernwinkelgebied, heeft veel opgeleverd. Op dit moment is circa 3500m2 winkeloppervlakte voor detailhandel gesaneerd door winkels te verplaatsen naar andere prominente plekken in het centrum en nieuwe horeca te realiseren. Ook hebben veel ondernemers de subsidie gebruikt om te verhuizen, of hun gevel te verbeteren. Ondernemers kunnen nog tot 31 mei 2020 een beroep doen op de stimuleringsregeling.


Stimuleringsregeling

Het doel van de centrumvernieuwing is om een compacter, completer en comfortabeler centrum te creëren. Naast de vernieuwing van de pleinen en het verkeersplan, en de sterkere samenwerking tussen de ondernemers, moest ook op het gebied van vastgoed veel vernieuwen. Daarom zijn er binnen het project centrumvernieuwing subsidies beschikbaar gesteld aan ondernemers die daaraan bij wilden dragen. Ook heeft de gemeente in 2018 de panden aan de Navolaan aangekocht om de hier gevestigde detailhandelszaken grotendeels te verplaatsen naar andere plekken in het winkelgebied.Positieve resultaten

Met de ondernemers die gebruik hebben gemaakt van de regeling zijn passende afspraken gemaakt over de verhuizing naar andere panden in het centrum van Stadskanaal. Deze panden stonden veelal leeg op prominente plekken en zijn nu weer ingevuld.  Ook hebben diverse ondernemers gebruik gemaakt van de subsidiemogelijkheid voor gevelverbetering, en hebben daarmee de uitstraling van hun bedrijf in het centrum verbeterd. Verder zijn de panden die niet in het kernwinkelgebied liggen getransformeerd; ze hebben nu niet meer de bestemming detailhandel. Ten slotte is de realisatie en opening van wereldrestaurant Goud ook mede mogelijk gemaakt door de regeling.

 

Ondernemers kunnen nog tot 31 mei 2020 een beroep doen op de stimuleringsregeling. De werkzaamheden die bij de aanvraag horen mogen dan nog in heel 2020 uitgevoerd worden.