De omleidingen tijdens verkeersplan fase 4

In de eerste helft van 2020 ronden we het laatste deel van het verkeersplan af. Dit is de huidige viertonde bij het busstation en het tweede deel van de fietsstraat. Tijdens deze werkzaamheden is het doorgaand verkeer op de kruising Navolaan/Continentenlaan verhinderd. Op 2 maart gaat de stremming in.

Omleidingen

Tijdens de werkzaamheden vanaf 2 maart zijn er verschillende manieren waarop het verkeer wordt omgeleid. De lijnbus kan het busstation bereiken via het Gandhiplein, en bestemmingsverkeer kan richting de Jumbo en Bristol (het Beneluxplein) via een tijdelijke route langs de werkzaamheden. Deze tijdelijke route loopt langs de gestremde viertonde. Woningen en winkels aan de Beneluxlaan en de Oude Markt zijn bereikbaar via het Gandhiplein.
De omleidingen voor zowel bestemmingsverkeer naar het Beneluxplein als het algemene verkeer kunt u ook zien op de omleidingskaarten rechts.

Eenrichtingsverkeer Oude Markt 24/02 - 28/02

Tijdens de aanleg van het laatste deel van de fietsstraat, is er bij de toegang naar de Oude Markt (bij de Expert) geen ruimte voor tweerichtingsverkeer. Daarom kunt u naar de Oude Markt zoals u gewend bent, maar rijdt u op een andere manier weg. U rijdt bij het vertrek van de Oude Markt eerst over de parkeerplaats, en vertrekt over de fietsstraat bij de Babbelaer naar de Europalaan. Op de afbeelding is de situatie geschetst.

Deze omleiding geldt van 24 februari tot 28 februari. Dit is om ruimte te houden voor de markt op zaterdag.

Werkzaamheden

Wat nu de viertonde is, wordt een voorrangskruising. De kruising ligt deels op de vijver, die daarvoor eind 2019 gedeeltelijk gedempt is. De kruising, met meer aandacht voor fietsers en voetgangers, moet voor een veiligere situatie zorgen op de Navolaan. De werkzaamheden beginnen in Februari, en zijn vóór de zomervakantie klaar.

Ook het tweede deel van de fietsstraat, tussen de Babbelaer en het busstation, is klaar in 2020. Als ook dit deel is afgerond, loopt de nieuwe fietsstraat dwars door het centrum. Het centrum is dan goed bereikbaar voor alle verkeersgebruikers.