De omleidingen tijdens verkeersplan fase 4

In maart beginnen we met de laatste fase van de aanpak verkeersplan. Dit is de huidige viertonde bij het busstation en de fietsstraat. Tijdens deze werkzaamheden is het doorgaand verkeer op de kruising Navolaan/Continentenlaan verhinderd. Op 2 maart gaat de stremming in.

Omleidingen

Tijdens de werkzaamheden vanaf 2 maart zijn er verschillende manieren waarop het verkeer wordt omgeleid. 

  • Wilt u naar de Beneluxlaan? Dan rijdt u om langs de Amerika-, Atlantis- en Europalaan. Vervolgens kunt u over het generaal Maczekplein (het parkeerplein) richting de Beneluxlaan rijden zoals u gewend bent. Dit is de groene route op de omleidingskaart. U kunt natuurlijk ook altijd langs het kanaal rijden.
  • Wilt u naar de Oude Markt? Ook dan rijdt u om langs de Amerika-, Atlantis- en Europalaan. Vervolgens kunt u over het generaal Maczekplein (het parkeerplein) richting de Oude Markt rijden zoals u gewend bent. Dit is de groene route op de omleidingskaart. Richting de Oude Markt rijdt u een klein stuk op de nieuwe fietsstraat. Bij het verlaten van de Oude Markt moet u linksaf slaan. Op de fietsstraat geldt namelijk eenrichtingsverkeer.
  • Wilt u richting het Beneluxplein (o.a. Jumbo Froukje Sloot en Bristol)? Voor u is er een speciale weg aangelegd langs de werkzaamheden. Vanaf de Amerikalaan kunt u op het eerste stuk van de Navolaan, en via deze weg langs de werkzaamheden naar het Beneluxplein rijden. Dit is de paarse route op de omleidingskaart. U kunt natuurlijk ook langs het kanaal rijden.
  • Gaat u met de lijnbus, of rijdt u met bevoorradingsverkeer richting de Beneluxlaan of Oude Markt? Dan is er voor u een speciale route aangemaakt over het Gandhiplein. U rijdt vanaf de Europalaan op de Continentenlaan. Daar slaat u af richting het Gandhiplein (het parkeerplein). Vervolgens kunt u de Beneluxlaan en Oude Markt bereiken zoals u gewend bent. Dit is de oranje route op de omleidingskaart.

De omleidingen worden ook in het centrum aangegeven met borden.

Werkzaamheden

Wat nu de viertonde is, wordt een voorrangskruising. De kruising ligt deels op de vijver, die daarvoor eind 2019 gedeeltelijk gedempt is. De kruising, met meer aandacht voor fietsers en voetgangers, moet voor een veiligere situatie zorgen op de Navolaan. De werkzaamheden beginnen in maart, en zijn vóór de zomervakantie klaar.