De laatste fase van het verkeersplan is gestart

Avitec is druk bezig met de laatste fase van het verkeersplan. De viertonde bij het busstation bouwen ze om tot een voorrangskruising. Ook het tweede deel van de fietsstraat, tussen de Babbelaer en het busstation, leggen ze op dit moment aan.

Op dit moment werken we hard om zoveel mogelijk te doen zonder verkeershinder. Avitec is daarom nu alvast bezig met de fiets- en voetpaden in het werkgebied.

Op de Navolaan is firma Baas gestart met het vervangen van de gasleiding. Door deze werkzaamheden is de viertonde op 30 en 31 januari tijdelijk gestremd. De omleidingen worden met borden aangegeven, en kunt u ook zien in het kaartje rechts.

Omdat we de fietsstraat rechtdoor trekken vanaf het eerste deel, moeten de lichtmasten en de groenvakken aangepast worden. Daar is Avitec nu mee bezig. De komende weken gaan ze verder, met de afwateringsgoten en bijbehorende verharding.