Aanpak verkeersplan Centrumvernieuwing Stadskanaal van start!

Donderdag 25 april heeft wethouder Goziena Brongers de aftrap gedaan voor de start van de eerste fase in de aanpak Verkeersplan binnen het project Centrumvernieuwing Stadskanaal. Met het neerhalen van de bewegwijzeringsmast op de viertonde Aziëlaan/Continentenlaan/ Esperantolaan heeft ze symbolisch het einde van het tijdperk van de viertondes ingeluid.

Wethouder Brongers: “Dit plan voor aanpassing van de verkeersroute in het centrum is een mooie mijlpaal in de vernieuwing van ons centrum. Het tijdperk van de viertondes is vanaf nu verleden tijd. Wij willen  graag de bereikbaarheid van ons centrum op een veilige manier verbeteren. Daarin staat bij ons de fietser centraal. Fietsers krijgen straks op de nieuwe kruisingen en rotondes binnen het centrum voorrang. Wij sluiten hiermee aan bij de landelijke richtlijn die zegt dat fietsers op rotondes binnen de bebouwde  kom voorrang moeten krijgen.”

Wat gaat er veranderen?
In de eerste fase wordt de huidige viertonde een voorrangsrotonde met gescheiden rijbanen voor gemotoriseerd verkeer, fietsers en voetgangers. Langs de Esperantolaan komt aan beide zijden een fietspad. Aannemer Avitec infra & milieu NV uit Nieuw-Buinen begint maandag 29 april met de werkzaamheden. De verwachting is dat de werkzaamheden van fase 1 medio juni 2019 zijn afgerond waarna wordt gestart met fase 2. In fase 2 wordt het kruispunt Europalaan/Continentenlaan omgebouwd naar een voorrangsrotonde met gescheiden rijbanen voor gemotoriseerd verkeer, fietsers en voetgangers. Het verkeersplan voeren we uit in vier fasen om het centrum tijdens de werkzaamheden zoveel mogelijk toegankelijk te houden. Samen maken we werk van het centrum!

Wat zijn de volgende fasen?

Fase 2
Wanneer: Planning juni-juli 2019
Waar:
Aanpak kruispunt Europalaan/Continentenlaan
Wat:
Rotonde aanleggen met vrij liggende fietspaden waar fietsers voorrang hebben.

Fase 3
Wanneer: Planning september-oktober 2019
Waar:
Aanpak kruispunt bij het politiebureau
Wat: Aanleg fietsstraat tussen de ingang Geert Teisplein en de Europalaan,Het kruispunt bij het politiebureau wordt een voorrangskruispunt voor doorgaand verkeer over de Continentenlaan.Verkeer dat naar het centrum wil moet afslaan.

Fase 4
Wanneer: Planning oktober 2019
Waar: Aanpak kruispunt busstation
Wat: Aanleg fietsstraat tussen het busstation en de Europalaan.Voorrangskruispunt voor het doorgaande verkeer over de Continentenlaan.Verkeer voor het centrum moet afslaan


Eind december kan de aannemer Avitec infra & milieu naar verwachting de werkzaamheden afronden