Aanpak Oude Markt: de planning

Eind maart start de herinrichting van de Oude Markt in het centrum van Stadskanaal. Dit gaan we in verschillende fasen doen.Zo blijven winkels, huizen van omwonenden en zoveel mogelijk parkeerplaatsen bereikbaar gedurende de werkzaamheden.

Fase 1

Fase 1 start eind maart en loopt tot begin mei. Het gebied van deze fase staat hiernaast op de foto in het licht roze gedeelte. In dit gedeelte gaat de bestrating eruit. Hier komt een nieuw straatontwerp zoals in het ontwerp is gepresenteerd. Ook beginnen ze hier met de aanleg van parkeerplaatsen en het asfalteren. Aangezien de bestrating eruit gaat maakt de gemeente Stadskanaal ook gebruik van deze mogelijkheid om de riolering vanaf de passage Europalaan tot aan de passage Beneluxlaan richting de Hoofdstraat aan te passen.