Aanpak onderdoorgang Europalaan - Oude Markt

Zoals u via de media en via onze website heeft kunnen lezen, heeft de gemeente twee winkelpanden aan de Europalaan aangekocht. Deze panden zitten langs de onderdoorgang tussen de Europalaan en de Oude Markt. Door deze aankoop wordt de looproute in het centrum duidelijker en tegelijk verbeterd de uitstraling en de toegankelijkheid van de onderdoorgang.

In gesprek met vve's

Voordat er een definitief ontwerp en plan komt voor de onderdoorgang, wordt er eerst met de twee Vereniging van Eigenaren (vve's) gesproken. Zij vertegenwoordigen de bewoners die boven de onderdoorgang wonen. De vve's hebben een belangrijke stem in wat er precies gaat gebeuren en hoe het gebied er uit  komt te zien. De verwachting is dat dit overleg eind maart plaatsvindt. Er wordt nog nagedacht over de manier waarop.

Pas als de vve's akkoord gaan met het ontwerp wordt er begonnen met de herinrichting. Het streven is om dit tegelijk aan te pakken met de herinrichting van de Oude Markt. Hierdoor blijft de overlast beperkt.