Aannemer aan het woord: Gerwin Stoeten van Avitec

Wat zijn de grootste uitdagingen in uitvoering bij de Aanpak Verkeersplan? 
“Uitvoeringstechnisch is het geen complex project. De grootste uitdaging voor ons als aannemer en de gemeente is om tijdens het gehele project het centrum bereikbaar te houden. Daarom bestaat de realisatie van het complete verkeersplan uit vier fasen. Elk fase is een project op zichzelf. We hebben de fasering zo uitgedacht, dat het centrum altijd bereikbaar is tijdens deze werkzaamheden."
"Daarnaast is het belangrijk om omwonenden, ondernemers en verkeersgebruikers de juiste route aan te geven. Om het verkeer tijdens de werkzaamheden goed te stroomlijnen wordt met borden aangegeven hoe de omleidingsroute loopt. Ook communiceren wij deze verkeersplannen en omleidingsroutes met de direct betrokken partijen. Omleidingsroutes zijn gemakkelijk te vinden via de interactieve kaart."

Waarom is het zo belangrijk dat de wegen richting het centrum worden aangepakt?
“De gemeente Stadskanaal wil dat het centrum op een veilige manier beter bereikbaar is voor automobilisten, fietsers en voetgangers. De bereikbaarheid van het centrum voor fietsers staat hierbij centraal. Om deze ambitie te bereiken krijgen de fietsers op de nieuwe kruisingen en rotondes in het centrum voorrang. Ook leggen we op twee plekken een fietsstraat aan, waar de automobilist ‘te gast’ is."

Welke doelen streven jullie na tijdens de werkzaamheden?
“Wij streven ernaar om de Aanpak Verkeersplan dit jaar te realiseren. Belangrijk is om het centrum voor iedereen bereikbaar te houden. Voor de inwoners en ondernemers hebben we een infopunt ingericht (in het voormalige ANB AMRO gebouw) waar ze terecht kunnen met hun vragen.”

Hergebruiken jullie materialen?
“Wij streven ernaar om als Avitec infra & milieu  zoveel mogelijk materialen opnieuw te gebruiken. Wij vinden het streven naar een  circulaire economie belangrijk en dragen daar graag ons steentje aan bij . We hergebruiken bijvoorbeeld het vrijgekomen asfalt in nieuwe asfaltconstructies. Een ander voorbeeld is het overtollige betonpuin. Dit gebruiken we, na bewerking, als ondergrond voor de wegen."

Wat wil je meegeven aan de bewoners van onze gemeente die dit interview lezen?
“De gemeente Stadskanaal investeert in de bereikbaarheid en aantrekkelijkheid van het centrum van Stadskanaal. Wij zijn er trots op dat wij als Avitec infra & milieu onze bijdrage hier aan kunnen leveren."