10 winkelpanden aan de Navolaan gekocht

In Stadskanaal wordt aan de winkel(s) gewerkt! Voor de vernieuwing van het centrum werkt Stadskanaal aan een betere uitstraling, een betere toegankelijkheid en sterkere looproutes. Ook neemt de gemeente winkeloppervlakte uit de markt om leegstand terug te dringen. De aanpak van de Oude Markt en omgeving vormt een belangrijk onderdeel van het centrumplan. Voor de uitvoering moet vastgoed worden aangekocht. Met de verwerving en op termijn de sloop van het complex met tien bedrijfsruimten aan de Navolaan 8-13 wordt circa 2.000 m2 winkelvloeroppervlakte aan de voorraad onttrokken. Op dit moment staan er 4 panden leeg. Met de andere ondernemers zijn gesprekken gaande over het verhuizen naar een ander winkelpand in het centrum. Wethouder Goedhart Borgesius: “Met de aankoop ontstaat er ruimte om de herinrichting van de Oude Markt en omgeving voor te bereiden. Het is een belangrijke stap in de realisatie van een compact en aantrekkelijk winkelcentrum met regionale uitstraling.”

Op 9 november 2017 heeft de provincie Groningen € 1,9 mln. uit het Uitvoeringsprogramma Leefbaarheid 2016-2020 toegekend en op 29 januari 2018 heeft de raad besloten een budget van €4,2 mln. voor de ontwikkeling van het centrum beschikbaar te stellen.

Het verworven vastgoed aan de Navolaan is een complex met tien bedrijfsruimten, bestaande uit de panden Navolaan 8 t/m 13. De panden zijn van eigenaar Vastned Retail Nederland B.V. gekocht voor een koopprijs van €1,0 mln. kosten koper.

In juli 2016 heeft de raad de Visie winkelcentrum Stadskanaal vastgesteld. De hoofdlijnen van deze visie zijn: een duidelijke stedenbouwkundige structuur, als basis voor de beleving van het recreatieve winkelen, goed bereikbare parkeerfaciliteiten met voldoende parkeercapaciteit, een compact kernwinkelgebied met aantrekkelijke aanlooproutes, aanpak van leegstand / afname winkelvloeroppervlak en een goede uitstraling van de winkels en winkelstraten.