Fase 6: Versterken van de Groene Wig

De Groene Wig is een kenmerkend onderdeel binnen de openbare ruimte van Stadskanaal. Het centrum is als het ware ingesloten door het Kanaal en de Groene Wig. Door het versterken van het groen krijgt het centrum meer karakter en eigenheid. Bij de herinrichting van de openbare ruimte wordt geprobeerd parkeerplaatsen met een aantrekkelijke groene inrichting te combineren. Door onder andere bomen aan te planten wordt er sfeer toegevoegd, zonder dat hiermee parkeercapaciteit verloren gaat. 

Meer karakter en eigenheid voor centrum door versterken van het groen
Aanplant van bomen zonder verlies parkeercapaciteit
Werkzaamheden staan gepland voor 2020

Wanneer

Gereed: 2020
2020

Start werkzaamheden 

Voortgang Fase 6

0% gereed

start: jan 2020

gereed: maart 2020

Voor
Na

Zelf op pad met uw camera? Deel dit project via Facebook of Instagram met #centrumvernieuwing

Update

Blijf op de hoogte van nieuws, informatiebijeenkomsten en de planning van de werkzaamheden.

Stuur mij specifieke informatie voor: