Wat is uw mening?

Het ontwerp voor de Oude Markt in Stadskanaal is klaar. Graag horen wij wat u ervan vindt. U kunt eerst het ontwerp bekijken in een filmpje. Hierin licht landschapsarchitect Frans Beune het ontwerp toe. Hij vertelt over het ontwerp door op verschillende plekken op de Oude Markt een 3D afbeelding te laten zien na een foto van de huidige situatie op dezelfde plek.  Daarna kunt u ons via een online vragenlijst laten weten wat u van het ontwerp vindt.

De online vragenlijst bestaat uit 5 vragen en neemt niet meer dan een paar minuten van uw tijd. U kunt de vragenlijst tot en met maandag 7 december 2020 invullen.

Hoe is het ontwerp tot stand gekomen?

Het ontwerp is ontstaan uit de ideeën en wensen van ondernemers, omwonenden en geïnteresseerde inwoners. Zij hebben tijdens een informatiebijeenkomst hun ideeën en wensen op een eigen ontwerp gezet, een zogenaamd moodboard. Hierbij was het wel belangrijk om rekening te houden met een aantal randvoorwaarden vanuit de gemeente. Hierbij kunt u denken aan plekken voor elektrische auto’s, voldoende groen, voldoende parkeergelegenheid etc.  Vervolgens heeft landschapsarchitect Frans Beune met al deze inbreng het ontwerp van de Oude Markt gemaakt.

Van oud naar nieuw

De Oude Markt is voor Stadskanaal een belangrijk plein. Het is een grote parkeerlocatie die dicht bij de winkels ligt. Langs de gevel van de kanaalpassage ligt een belangrijke looproute voor het winkelend publiek. Deze looproute verbindt de Beneluxlaan via de Oude Markt met de Europalaan en het Europaplein. Vanwege zijn strategische ligging is het belangrijk dat het plein zijn parkeerfunctie blijft behouden. In het ontwerp van de Oude Markt is dan ook ruimte voor 250 auto’s. Nu is dat 218. Verder komt van de Oude Markt naar de Hoofdstraat een nieuwe doorsteek. Deze doorsteek krijgt eenrichtingsverkeer richting Hoofdstraat. Hierlangs liggen ook een twintigtal parkeerplaatsen.

Groen aan achtergevels

De inrichting van het plein is versleten. De bomen staan er heel slecht bij en de bestrating is afgeschreven. Aan drie  kanten  van het plein is de bebouwing onaantrekkelijk:

  • ·         blinde achtergevels van de garageboxen
  • ·         achtergevels met alleen bevoorradingsdeuren van de winkels aan de Europalaan
  • ·         anonieme achtergevel van het winkelcomplex aan de Navolaan

Op dit moment brengt alleen de ingang van de Kanaalpassage wat leven in de brouwerij. Daarom staan in het ontwerp op de wand van de garageboxen een rij nieuwe leilindes. Hiermee wordt het zicht op de wat minder fraaie galerijen gemaskeerd. Aan de achterkant van de bebouwing aan de Europalaan komen groenrasters met klimop. Hierop kan eventueel ook aantrekkelijke lichtreclame komen.

U ziet ook dat een deel van de bebouwing aan de Navolaan is gesloopt. Het plan is om het resterende deel te verbouwen met een mooie gevel aan de zijde van de Oude Mart. 

 

 

 

 

Bericht voor Facebook: filmpje als plaatje

Het ontwerp van de Oude Markt in Stadskanaal is klaar. Laat je ons weten wat jij ervan vindt? Vul dan de online vragenlijst in. Je kunt eerst het filmpje bekijken. Hierin licht landschapsarchitect Frans Beune het ontwerp toe. Je kunt de vragenlijst tot en met 7 december invullen. www.centrumvernieuwing.nl/enquete

 

Kom jij ook graag in het centrum van Stadskanaal? Deel dan dit bericht.

#centrumvernieuwing #paktaan

 

 

Twitter: filmpje als plaatje

Het ontwerp van de Oude Markt in Stadskanaal is klaar. Wat vindt jij ervan? Je kunt in een filmpje eerst kijken naar de uitleg van het ontwerp. Laat je het ons weten? Dit kan tot en met 7 december. www.centrumvernieuwing.nl/enquete

 

 #paktaan #centrumvernieuwing

 

 

Linkedin: filmpje als plaatje

Het ontwerp van de Oude Markt in Stadskanaal is klaar. Graag willen we weten wat de omwonenden, ondernemers, marktkooplieden en klanten van ons centrum van het ontwerp vinden. Een informatiebijeenkomst is niet mogelijk in deze tijd. Daarom hebben we een filmpje gemaakt waarin de landschapsarchitect het ontwerp toelicht. Vervolgens kan iedereen in een online vragenlijst zijn of haar mening doorgeven. www.centrumvernieuwing.nl/enquete

#centrumvernieuwing #paktaan

 

 

Liveblog gemeente

 

Geef online uw mening door

Het ontwerp van de Oude Markt is klaar. Graag willen we weten wat u van het ontwerp van de Oude Markt vindt. Door de maatregelen is het niet mogelijk een informatiebijeenkomst te organiseren. Daarom hebben we een filmpje gemaakt waarin landschapsarchitect Frans Beune het ontwerp uitlegt. Daarna kunt u de online vragenlijst invullen. U vindt alle informatie op de website van Centrumvernieuwing: www.centrumvernieuwing.nl/enquete