Aanpak Verkeersplan

De aanpak van het Verkeersplan is met het afronden van de nieuwe voorrangskruising eind april 2020 helemaal afgerond.

Fasen

De aanpak verkeersplan is opgedeeld in vier fasen:
Fase 1: Aanpak rotonde Aziëlaan
Fase 2: Aanpak rotonde Europalaan
Fase 3: Aanpak voorrangskruising Geert Teisplein en fietsstraat
Fase 4: Aanpak voorrangskruising bij het busstation en fietsstraat

In april 2020 zijn alle fasen afgerond. Dat betekent dat het verkeersplan volledig vernieuwd is.

Rotondes en voorrangskruisingen

In totaal zijn er vier rotondes of kruisingen vernieuwd. Een van de belangrijkste doelen van de aanpak verkeersplan is om het centrum veiliger te maken voor alle weggebruikers, maar om fietsen en wandelen te stimuleren. Daarom hebben fietsers voorrang op de nieuwe rotondes en kruisingen. Bij de rotondes op de Azielaan en Europalaan krijgt de fietser voorrang op een nieuw soort rotonde. De viertondes bij het Geert Teisplein en het busstation zijn helemaal veranderd. Dit zijn nu voorrangskruisingen, waar opnieuw de fietser voorrang krijgt.

Fietsstraat

Naast de vernieuwde rotondes en voorrangskruisingen, is ook de fietsstraat aangelegd. Deze fietsstraat is een straat die recht door het centrum loopt en speciaal bedoeld is voor fietsers. Auto's mogen er wel rijden, maar zijn te gast. De fietsstraat loopt vanaf theater Geert Teis tot aan het busstation. Voor auto's is de fietsstraat alleen eenrichtingsverkeer tot aan de Europalaan. Meer weten over de fietsstraat? Klik hier.

Vragen?

Voor vragen kunt u terecht in het Informatiepunt op het Raadhuisplein of via info@centrumvernieuwing.nl.