Aanpak Verkeersplan

Visie

Het ontwerp van de infrastructuur en de vormgeving van de kruispunten verkeersroute centrum Stadskanaal is gereed. In het plan wordt de huidige Plein-Lijn route een route voor het doorgaande verkeer om de bereikbaarheid van het centrum te verbeteren. Om het doorgaande verkeer te stimuleren de doorgaande route te volgen zullen de viertondes bij het busstation en het politiebureau omgevormd worden tot voorrangskruispunten. De bereikbaarheid van het centrum voor fietsers staat centraal. Er komt een fietsstraat vanaf het Geert Teisplein tot aan de Oude Markt. En van de Navolaan tot aan het gemeentehuis. Langs de fietsstraat komen ter hoogte van het Stadshart flitsparkeerplaatsen, zodat inwoners een snelle boodschap kunnen doen of bezoekers van het theater of hotel kunnen afzetten.

Fasen
De aanpak verkeersplan is opgedeeld in vier fasen:
Fase 1: Aanpak rotonde Aziëlaan (AFGEROND)
Fase 2: Aanpak rotonde Europalaan (AFGEROND)
Fase 3: Aanpak voorrangskruising Geert Teisplein (in werking)
Fase 4: Aanpak rotonde busstation (gepland: voorjaar 2020)

Werkzaamheden eind 2019
Momenteel werkt aannemer Avitec aan de fietsstraat tussen het Geert Teis en Stadshart. De verwachting is dat het centrum tijdens de feestdagen helemaal bereikbaar is.