Aanpak Verkeersplan

Actueel

De fietsstraat door het centrum is af! Avitec werkt vanaf maart 2020 aan de nieuwe voorrangskruising bij het busstation. Dat betekent dat de kruising Navolaan/Continentenlaan gestremd is. De omleidingen tijdens de stremming vindt u hier. De werkzaamheden zijn naar verwachting voor de zomer klaar.

Fasen

De aanpak verkeersplan is opgedeeld in vier fasen:
Fase 1: Aanpak rotonde Aziëlaan (AFGEROND)
Fase 2: Aanpak rotonde Europalaan (AFGEROND)
Fase 3: Aanpak voorrangskruising Geert Teisplein en fietsstraat (AFGEROND)
Fase 4: Aanpak rotonde busstation en fietsstraat (in werking)

Toekomst

Aanpak Verkeersplan januari tot zomer 2020

In 2020 is de laatste fase van de Aanpak Verkeersplan aan de beurt. Afhankelijk van het weer starten we in januari met de aanleg van een ovaltonde bij het busstation en met de aanleg van de fietsstraat tussen busstation en Babbelaer. Tussen de Amerikalaan en het busstation worden kabels en leidingen vervangen.

Winkels en woningen blijven goed bereikbaar. De werktijden van aannemer Avitec zijn tussen 07.00 en 17.00 uur.

De planning is onder voorbehoud, maar als alles goed verloopt, is het Verkeersplan in de zomer van 2020 klaar.

Aanleg ovaltonde bij Busstation

De ovaltonde tussen Navolaan en Continentenlaan stuurt het doorgaande verkeer naar de Continentenlaan. Borden geven aan dat je daar ook de parkeerplaatsen vindt. Verkeer wat echt in het centrumgebied moet zijn, kan hier linksaf slaan.

Voor de aanleg van deze ovaltonde wordt een hoek van de vijver tussen Continentenlaan en Navolaan gedempt.

Fietsstraat tussen Babbelaer en busstation

Gelijk met de werkzaamheden bij het busstation gaan we ook starten met de aanleg van de fietsstraat. De Navolaan tussen Babbelaer en busstation komt er net zo uit te zien als de fietsstraat langs het Europapalein: één baan in het midden voor auto’s en aan beide kanten fietsstroken.

De hele route tussen het busstation aan de Navolaan en het politiebureau bij het Geert Teisplein wordt dus een fietsstraat. Op de fietsstraat is de auto te gast en krijgt de fietser alle ruimte.

De weg is voor auto’s eenrichtingsverkeer tot aan de Europalaan. Vanaf Theater Geert Teis mag u dus alleen richting de Europalaan, en vanaf het busstation ook alleen richting Europalaan. Fietsers kunnen wel beide kanten op.

Omleidingen

Busstation bereikbaar

Voor de bussen wordt er een tijdelijke weg aangelegd over het Gandhiplein. Bussen blijven dus gewoon volgens de dienstregeling en routes rijden.

Tijdelijke weg voor Beneluxplein

Voor bezoekers en bevoorrading wordt ten zuiden van de ovaltonde een tijdelijke weg aangelegd. Auto’s kunnen het Beneluxplein weer verlaten via de Hoofdstraat.

Route naar Beneluxlaan en Oude Markt

De Oude Markt en de Beneluxlaan zijn bereikbaar via een omleidingsroute via de Europalaan en langs Albert Heijn op het Gandhiplein.

Vragen?

Omwonenden en ondernemers worden tijdig geïnformeerd met brieven. Voor vragen kunt u terecht in het Informatiepunt op het Raadhuisplein of via e.huiting@stadskanaal.nl