Aanleiding van het project

Het aantal inwoners is in de afgelopen jaren gedaald. Tegelijkertijd zijn er winkelketens verdwenen als gevolg van het online shoppen. Dit heeft voor het winkelcentrum Stadskanaal als gevolg dat er steeds meer panden leeg zijn komen te staan. Deze leegstand in combinatie met een groot winkeloppervlak zorgt voor een onsamenhangend en een minder gezellig centrum. Deze leegstand is slecht voor het functioneren van het winkelcentrum. Om het tij te keren, moet er veel gebeuren. De gemeente Stadskanaal heeft een “Visie winkelcentrum Stadskanaal” opgesteld. Dit document is vastgesteld in de raad van 11 juli 2016.

De uitdagingen
Samenvattend zijn de volgende problemen aanwezig in en rond het winkelcentrum Stadskanaal:

  • Te veel winkels op een te uitgestrekt winkeloppervlak;
  • Veel leegstaande winkelpanden;
  • Geen goede relatie tussen supermarkten en recreatief winkelen;
  • Ongezellige uitstraling (o.a. door leegstand);
  • Op veel plaatsen onduidelijke en onhandige aanrijroutes en parkeergelegenheden 

Stimuleringsregeling
Door de problemen aan te pakken wordt een compacter kernwinkelgebied gerealiseerd. Om de leegstand in het kernwinkelgebied aan te pakken heeft de gemeente een stimuleringsregeling opengesteld. Deze is zeer succesvol gebleken en daarom per 31 mei 2020 gesloten.


Aantrekkelijker
Daarnaast kan het winkelcentrum aantrekkelijker worden gemaakt door een betere uitstraling van winkels te creëren met meer groen, betere parkeergelegenheden en goede aanlooproutes. 

Dit kan worden gerealiseerd door de oppervlakte te beperken van de Menistenlaan tot de Beneluxlaan. Binnen het kernwinkelgebied wordt er naar gestreefd dat winkels aaneengesloten aanwezig zijn met ruimte voor horeca tussen de winkels. Uiteindelijk kunnen deze gebieden worden versterkt door inrichting met meer groen en meer horeca met terrassen. De uitstraling van de winkels kan worden verbeterd door de openheid te vergroten en entrees duidelijker zichtbaar te maken.

Samen optrekken
Samen met de aannemer (Avitec infra & milieuNV), de landschapsarchitect (Frans Beune Landschap en Stedenbouw), de gemeente Stadskanaal, ondernemers en bewoners worden per deelgebied de voorkeuren met betrekking tot de uitstraling en invulling van de openbare ruimte bepaald. Om deze inspraak te bevorderen zullen scholieren van Ubbo Emmius regelmatig enquêtes houden onder bewoners en ondernemers. 

Begin april 2018 heeft de gemeente een samenwerkingsovereenkomst met de aannemer en de architect onderteked, waarna het project Centrumvernieuwing Stadskanaal 2018-2022 van start is gegaan.

De looptijd van het totale project is 4 á 5 jaar. Gedurende deze looptijd worden in totaal 3 deelprojecten gerealiseerd. Deze projecten worden in fases uitgevoerd om te voorkomen dat het gehele centrum in één keer “op de kop” staat. De opnieuw ingerichte delen worden zo snel mogelijk weer open gesteld, zodat ondernemers, bewoners en bezoekers kunnen genieten van het nieuwe Stadskanaal. 

Stadskanaal heeft ’t allemaal! 

Planning

45% gereed

start: April 2018

gereed: December 2020